หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋นแจ่ง
อักษรล้านนา
จ฿นฯแจ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[จนแจ่ง]
ความหมาย

ก.จนมุม - หมดทางสู้,ไม่มีทางหนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นแจ่ง (จ฿นฯแจ่งฯ)