หน้าหลัก
จ๋นแจ่ง
จ฿นฯแจ่งฯ
[จนแจ่ง]

ก.จนมุม - หมดทางสู้,ไม่มีทางหนี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นแจ่ง (จ฿นฯแจ่งฯ)