หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋นจ๊อก
อักษรล้านนา
จ฿นฯชัอฯก
เทียบอักษรไทย
[จนช็อก]
ความหมาย

ก.จนมุม - หมดทางสู้,ไม่มีทางหนี,ต้องยอมแพ้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นจ๊อก (จ฿นฯชัอฯก)