หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเหล๋กกน
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเหัลฯกค฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[จดเหล็กคน]
ความหมาย

ก.ตอกตะปู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเหล๋กกน (จ฿ดฯเหัลฯกค฿นฯ)