หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเหล้า
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[จดเหล้า]
ความหมาย

ก.ดื่มสุรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเหล้า (จ฿ดฯเหั้ลฯา)