หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเข้าตอน
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเขั้าทอฯร
เทียบอักษรไทย
[จดเข้าตอน]
ความหมาย

ก.(ปาก) กินข้าวมื้อกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเข้าตอน (จ฿ดฯเขั้าทอฯร)