หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดสายฮั้ง
อักษรล้านนา
จ฿ดฯสายฯรั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จดสายรั้ง]
ความหมาย

ดู...จ๋ดปอบแอว

ออกเสียงล้านนา
จ๋ดปอบแอว
อักษรล้านนา
จ฿ดฯปอฯบแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[จดปอบแอว]
ความหมาย

ก.คาดเข็มขัด; จ๋ดสายฮั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดสายฮั้ง (จ฿ดฯสายฯรั้งฯ)