หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดลูกกุยหมู่
อักษรล้านนา
จ฿ดฯลูกคุหู่
เทียบอักษรไทย
[จดลูกคุยหมู่]
ความหมาย

ก.ต่อยกันอย่างชุลมุน,มวยหมู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดลูกกุยหมู่ (จ฿ดฯลูกคุหู่)