หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดลูกกุย
อักษรล้านนา
จ฿ดฯลูกคุ
เทียบอักษรไทย
[จดลูกคุย]
ความหมาย

ก.ชกกันด้วยกำปั้น,ต่อยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดลูกกุย (จ฿ดฯลูกคุ)