หน้าหลัก
จ๋ดลูกกุย
จ฿ดฯลูกคุ
[จดลูกคุย]

ก.ชกกันด้วยกำปั้น,ต่อยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดลูกกุย (จ฿ดฯลูกคุ)