หน้าหลัก
จ๋ดมูลี
จ฿ดฯมูลี
[จดมูลี]

ก.สูบบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดมูลี (จ฿ดฯมูลี)