หน้าหลัก
จ๋ดปอบแอว
จ฿ดฯปอฯบแอวฯ
[จดปอบแอว]

ก.คาดเข็มขัด; จ๋ดสายฮั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดปอบแอว (จ฿ดฯปอฯบแอวฯ)