หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดปอบแอว
อักษรล้านนา
จ฿ดฯปอฯบแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[จดปอบแอว]
ความหมาย

ก.คาดเข็มขัด; จ๋ดสายฮั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดปอบแอว (จ฿ดฯปอฯบแอวฯ)