หน้าหลัก
จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ
จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ
จ฿ดฯบ่าฯต่อฯมเสิ้อฯอ
[จดบ่าต่อมเสื้อ]

ก.กลัดกระดุมเสื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ (จ฿ดฯบ่าฯต่อฯมเสิ้อฯอ)