หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดบ่าต่อม
อักษรล้านนา
จ฿ดฯบ่าฯต่อฯม
เทียบอักษรไทย
[จดบ่าต่อม]
ความหมาย

ก.กลัดกระดุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดบ่าต่อม (จ฿ดฯบ่าฯต่อฯม)