หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดต่ำฮา
อักษรล้านนา
จ฿ดฯตำรา
เทียบอักษรไทย
[จดตำรา]
ความหมาย

ก.บันทึกตำรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดต่ำฮา (จ฿ดฯตำรา)