หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดขะแจ๋
อักษรล้านนา
จ฿ดฯระฯกแจ,จ฿ดฯขแจ
เทียบอักษรไทย
[จดกระแจ]
ความหมาย

ก.ลั่นกุญแจ,ล๊อคกุญแจ,สับกุญแจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดขะแจ๋ (จ฿ดฯระฯกแจ,จ฿ดฯขแจ)