หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดกำเมือง
อักษรล้านนา
จ฿ดฯคำฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[จดคำเมือง]
ความหมาย

ก๑.เขียนคำเมือง,.เขียนภาษาล้านนา,.เขียนภาษาถิ่นเหนือ ก๒.(ปาก)พูดคำเมือง,พูดภาษาล้านนา,พูดภาษาถิ่นเหนือ; อู้กำเมือง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดกำเมือง (จ฿ดฯคำฯเมิอฯง)