หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ด
อักษรล้านนา
จ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[จด]
ความหมาย

ก๑.(ปาก)พูดอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ความหมายจะเปลี่ยนไปตามคำที่อยู่ข้างหลังนั้น เช่น จ๋ดเข้า-กินข้าว,จ๋ดลูกกุย-ชกต่อย,จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ-กลัดกระดุมเสื้อ,จ๋ดปอบแอว-คาดเข็มขัด เป็นต้น ก๒.กำหนดไว้,หมายไว้,เขียนไว้ เช่น จ๋ดจื้อไว้ - เขียนชื่อไว้, จ๋ดไว้กั๋นลืม - เขียนไว้กันลืม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ด (จ฿ดฯ)