หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋งฮ้าย
อักษรล้านนา
จ฿งฯร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[จงร้าย]
ความหมาย

ก.ให้ร้าย,.ให้ร้ายป้ายสี - ป้ายความผิดหรือใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋งฮ้าย (จ฿งฯร้ายฯ)