หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กโจ้จ๋กโจ่
อักษรล้านนา
จ฿กฯโจ้จ฿กฯโจ่
เทียบอักษรไทย
[จกโจ้จกโจ่]
ความหมาย

ว.ตกตะลึง ทำอะไรไม่ถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กโจ้จ๋กโจ่ (จ฿กฯโจ้จ฿กฯโจ่)