หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กโจ้
อักษรล้านนา
จ฿กฯโจ้
เทียบอักษรไทย
[จกโจ้]
ความหมาย

ว.ตกตะลึง - ตกใจและงงงันมากจนพูดไม่ออก; จ๋กโจ้จ๋กโจ่,ต๋กขะป้า,ต๋กก๊ะป้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กโจ้ (จ฿กฯโจ้)