หน้าหลัก
จ๋กโจ้
จ๋กโจ้
จ฿กฯโจ้
[จกโจ้]

ว.ตกตะลึง - ตกใจและงงงันมากจนพูดไม่ออก; จ๋กโจ้จ๋กโจ่,ต๋กขะป้า,ต๋กก๊ะป้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กโจ้ (จ฿กฯโจ้)