หน้าหลัก
จ๋กโจ่
จ฿กฯโจ่
[จกโจ่]

ว.จับเจ่า - ซึมเซา,หงอยเหงา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กโจ่ (จ฿กฯโจ่)