หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กโจ่
อักษรล้านนา
จ฿กฯโจ่
เทียบอักษรไทย
[จกโจ่]
ความหมาย

ว.จับเจ่า - ซึมเซา,หงอยเหงา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กโจ่ (จ฿กฯโจ่)