หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กเบอร์
อักษรล้านนา
จ฿กฯเบิอฯร์
เทียบอักษรไทย
[จกเบอร์]
ความหมาย

ก.จับสลาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กเบอร์ (จ฿กฯเบิอฯร์)