หน้าหลัก
จ๋กเก๊าแฮ้
จ฿กฯเคั้าฯแร้
[จกเค้าแร้]

ดู...จ๋กกะหลิ้ง

จ๋กกะหลิ้ง
จ฿กฯกหิ้ลฯง
[จกกะหลิ้ง]

ก.จี้รักแร้,ล้วงรักแร้; จ๋กกะหลี้,จ๋กเก๊าแฮ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กเก๊าแฮ้ (จ฿กฯเคั้าฯแร้)