หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กฮูดัง
อักษรล้านนา
จ฿กฯรูดังฯ
เทียบอักษรไทย
[จกรูดัง]
ความหมาย

ก.แหย่นิ้วมือเข้าไปในรูจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กฮูดัง (จ฿กฯรูดังฯ)