หน้าหลัก
จ๋กฮูดัง
จ฿กฯรูดังฯ
[จกรูดัง]

ก.แหย่นิ้วมือเข้าไปในรูจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กฮูดัง (จ฿กฯรูดังฯ)