หน้าหลัก
จ๋กฮูขี้
จ฿กฯรูขี้
[จกรูขี้]

ก.เอามือล้วงเข้าไปในรูทวารหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กฮูขี้ (จ฿กฯรูขี้)