หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กฮูขี้
อักษรล้านนา
จ฿กฯรูขี้
เทียบอักษรไทย
[จกรูขี้]
ความหมาย

ก.เอามือล้วงเข้าไปในรูทวารหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กฮูขี้ (จ฿กฯรูขี้)