หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กออกมา
อักษรล้านนา
จ฿กฯออฯกมา
เทียบอักษรไทย
[จกออกมา]
ความหมาย

ก.ล้วงออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กออกมา (จ฿กฯออฯกมา)