หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กสาว
อักษรล้านนา
จ฿กฯสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จกสาว]
ความหมาย

ก.ล้วงสาว - แอบใช้มือจับหรือล้วงเข้าไปที่ส่วนหนึ่งส่วนใดร่างกายของหญิงสาวโดยพละการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กสาว (จ฿กฯสาวฯ)