หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กจ่าย
อักษรล้านนา
จ฿กฯจ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[จกจ่าย]
ความหมาย

ก.จับจ่าย - ใช้เงินซื้อหาสิ่งของต่างๆ มักใช้คู่กับคำว่า "ใช้สอย" เป็นจับจ่ายใช้สอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กจ่าย (จ฿กฯจ่ายฯ)