หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กก่องเข้า
อักษรล้านนา
จ฿กฯก่ลฯอฯงเขั้า
เทียบอักษรไทย
[จกกล่องเข้า]
ความหมาย

ก.เอามือล้วงเข้าไปในกล่องข้าวเพื่อหยิบข้าวเหนียวนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กก่องเข้า (จ฿กฯก่ลฯอฯงเขั้า)