หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กกะหลิ้ง
อักษรล้านนา
จ฿กฯกหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[จกกะหลิ้ง]
ความหมาย

ก.จี้รักแร้,ล้วงรักแร้; จ๋กกะหลี้,จ๋กเก๊าแฮ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กกะหลิ้ง (จ฿กฯกหิ้ลฯง)