หน้าหลัก
จ๋ก
จ฿กฯ
[จก]

น.โคน,ซอกพับ ก.ล้วง,ควัก - อาการที่เอามือล้วงเข้าไปเพื่อคลำหรือจับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สำ.จ๋ก - จ่ายเงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ก (จ฿กฯ)