หน้าหลัก
จ๊ำใจ๋
ชําไจ
[ช้ำใจ]

ว.เจ็บใจ,ตรมใจ,ระทมใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำใจ๋ (ชําไจ)