หน้าหลัก
จ๊ำแดด
ชําแดดฯ
[ช้ำแดด]

ว.ผิวเกรียมเพราะถูกแดดเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำแดด (ชําแดดฯ)