หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊าแต๊จ๊าว่า
อักษรล้านนา
ช้าแท้ช้าว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้าแท้ช้าว่า]
ความหมาย

ก.ช้ามาก,ช้าจริงๆ,ช้าเหลือเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊าแต๊จ๊าว่า (ช้าแท้ช้าว่าฯ)