หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊างไม้
อักษรล้านนา
ช้างฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ช้างไม้]
ความหมาย

น.ช้างที่ทำหรือแกะสลักด้วยไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างไม้ (ช้างฯไม้)