หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊างโตน
อักษรล้านนา
ช้างฯโท฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้างโทน]
ความหมาย

น.ช้างที่แยกออกไปหากินตามลำพังเดี่ยวๆ ซึ่งตามธรรมชาติของช้างจะอยู่รวมกันเป็นโขลง โดยมีช้างพลายอายุมากๆ งายาวๆ เป็นหัวหน้าโขลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างโตน (ช้างฯโท฿นฯ)