หน้าหลัก
จ๊างแม่
ช้างฯแม่
[ช้างแม่]

น.ช้างพัง - ช้างตัวเมีย โดยมากไม่มีงา บางตัวอาจมีงาสั้นๆ แต่ไม่โผล่ออกมานอกปากที่เรียกว่า "ขนาย"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างแม่ (ช้างฯแม่)