หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊างแม่
อักษรล้านนา
ช้างฯแม่
เทียบอักษรไทย
[ช้างแม่]
ความหมาย

น.ช้างพัง - ช้างตัวเมีย โดยมากไม่มีงา บางตัวอาจมีงาสั้นๆ แต่ไม่โผล่ออกมานอกปากที่เรียกว่า "ขนาย"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างแม่ (ช้างฯแม่)