หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊างปู้
อักษรล้านนา
ช้างฯพู้
เทียบอักษรไทย
[ช้างพู้]
ความหมาย

น.ช้างพลาย - ช้างตัวผู้ที่มีงายาว ถ้าเป็นช้างตัวผู้ที่ยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ งายังสั้น เรียก จ๊างสะดอ-ช้างสีดอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างปู้ (ช้างฯพู้)