หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊างน้ำ
อักษรล้านนา
ช้างฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้างน้ำ]
ความหมาย

น.สัตว์ในนิยาย รูปร่างเป็นเหมือนช้าง มีงวง มีงา แต่มีหางเป็นปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างน้ำ (ช้างฯนาฯ)