หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊างต๋กมัน
อักษรล้านนา
ช้างฯต฿กฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้างตกมัน]
ความหมาย

ก.ช้างที่แสดงอาการดุร้าย ทำร้ายทุกสิ่งที่ขวางหน้า ที่ขมับทั้งสองข้างของช้างบวมโตเท่าผลมะนาว มีน้ำเมือกสีขาวข้นไหลออกมากลิ่นเหม็นสาบรุนแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างต๋กมัน (ช้างฯต฿กฯมันฯ)