หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊าง
อักษรล้านนา
ช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้าง]
ความหมาย

น.ช้าง - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุด ผิวสีเทาแก่หรือน้ำตาล จมูกยื่นยาวเรียกว่างวง กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลงใหญ่ โดยมีช้างพังอายุมากเป็นจ่าโขลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊าง (ช้างฯ)