หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะไจ้
อักษรล้านนา
ชไจ้
เทียบอักษรไทย
[ชะไจ้]
ความหมาย

ว.เป็นไปเรื่อยๆ,บ่อยๆ,เนืองๆ; ไจ้ๆ ก็ว่า เช่น กะตำบุญหื้อตานไปจ๊ะไจ้ - ทำบุญให้ทานไปเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะไจ้ (ชไจ้)