หน้าหลัก
จ๊ะใด
ชได
[ชะใด]

อย่างใด,แบบใด - คำแสดงคำถาม; จะใด,จ๋ะใด,จาใด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะใด (ชได)