หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะใด
อักษรล้านนา
ชได
เทียบอักษรไทย
[ชะใด]
ความหมาย

อย่างใด,แบบใด - คำแสดงคำถาม; จะใด,จ๋ะใด,จาใด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะใด (ชได)