หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะแล/จ๊ะและ
อักษรล้านนา
ช¦
เทียบอักษรไทย
[ชะแล]
ความหมาย

เช่นนั้นแหละ - คำลงท้ายสำหรับจบความในแต่ละตอน เป็นเสมือนการบอกการจบย่อหน้าของการบันทึกในใบลาน; จ๊ะและ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะแล/จ๊ะและ (ช¦)