หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะและ
อักษรล้านนา
ช¦
เทียบอักษรไทย
[ชะและ]
ความหมาย

ดู...จ๊ะแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะและ (ช¦)