หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะแลง
อักษรล้านนา
ชแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[ชะแลง]
ความหมาย

น๑.ชะแลง - เครื่องมือชนิดหนึ่งทำด้วยเหล็ก มีปลายแบนใช้ขุดดินหรืองัดสิ่งของ น๒.ฉลาก,ป้าย,ป้ายบอกชื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะแลง (ชแลงฯ)