หน้าหลัก
จ๊ะเหยือง
ชเหิยฯอฯง
[ชะเหยือง]

ก.กระอักกระอ่วน,คลื่นไส้,รังเกียจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะเหยือง (ชเหิยฯอฯง)