หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะเหยือง
อักษรล้านนา
ชเหิยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ชะเหยือง]
ความหมาย

ก.กระอักกระอ่วน,คลื่นไส้,รังเกียจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะเหยือง (ชเหิยฯอฯง)