หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะลือ
อักษรล้านนา
ชรฤ
เทียบอักษรไทย
[ชะฤๅ]
ความหมาย

ว.เป็นเช่นนั้นหรือ (คำลงท้ายแสดงคำถาม เช่น งามจ๊ะลือ - สวยจริงหรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะลือ (ชรฤ)