หน้าหลัก
จ๊ะนาน
ชนาฯ
[ชะนาน]

ว.ชำนาญ; ซะนาน,สะนาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะนาน (ชนาฯ)