หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะนาน
อักษรล้านนา
ชนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ชะนาน]
ความหมาย

ว.ชำนาญ; ซะนาน,สะนาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะนาน (ชนาฯ)