หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะต๋า
อักษรล้านนา
ชตา
เทียบอักษรไทย
[ชะตา]
ความหมาย

น.สูติบัตร - หลักฐานบันทึก เวลา วัน เดือน ปี เกิด นิยมใช้เหล็กจารใบลานแล้วม้วนเก็บไว้ ว.ชะตา - รูปแบบราศีดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน, เวลาสร้างสิ่งสำคัญ เช่นบ้านเมือง เป็นต้น ที่โหรคำนวณไว้ แบ่งเป็น ๑๒ ราศี เรียกว่า ดวงหรือ ดวงชะตา; จาต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะต๋า (ชตา)