หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ะ
อักษรล้านนา
ชะ
เทียบอักษรไทย
[ชะ]
ความหมาย

ก.รังเกียจ - เกลียด,ขยะแขยงไม่อยากยุ่งเกี่ยว,ไม่พอใจ; ขี้จ๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ะ (ชะ)